Aktualności

II EDYCJA KURSU RATOWNIKA WODNEGO W SŁONECZNYM PARKU WODNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

2020-10-06 14:22:46

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w II kursie na ratownika wodnego, który uprawnia do pracy w zawodzie, zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych” z dnia. 18 sierpnia 2011 r. (DU nr 208, poz. 1240). Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym skutkować będzie nie tylko zdobyciem stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także możliwością zatrudnienia w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich.

 

Nasz pierwszy kurs cieszył się sporym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy chętnie do nas wrócili.

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportu, a przede wszystkim pływania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ilości 63 godzin rozpoczną się 17 października. Kurs zakończy się egzaminem państwowym nadającym uprawnienia ratownika wodnego.

Warto jednak wiedzieć, że aby uzyskać zatrudnienie na stanowisku ratownika obligatoryjnie należy zdać egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym np.:
- uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych, zarówno zawodowe, jak i do uprawiania turystyki wodnej,
- do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki, a w szczególności lekarza systemu i pielęgniarki systemu,
- do wykonywania zawodu nurka (zawodowych, sportowych, rekreacyjnych i badawczych),
- operatora urządzeń radiowych,
- trenerskie i instruktorskie w sporcie (z pływania),
- do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Oczywiście w trakcie trwania kursu będzie również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, takich jak kwalifikowana pierwsza pomoc, patent Sternik Motorowodny oraz Instruktor Pływania.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy, rozpoczynając od 17-18 października. Koszt kursu wynosi 990 zł.
Szczegółowe informacje uzyskacie pod numerem telefonu 885 801 901.

Rozpocznij przygodę z ratownictwem wodnym w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji i dołącz do naszej kadry. Serdecznie zapraszamy!

powrót