Aktualności

Kolejny raz programy UMIEM PŁYWAĆ i PŁYNĘ DALEJ zagoszczą w krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich!

2022-03-14 08:07:12

Programy UMIEM PŁYWAĆ i PŁYNĘ DALEJ ponownie zagoszczą w krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich!
To świetna informacja zarówno dla nas jak i dla dzieci - kolejna edycja projektów realizowanych wspólnie z Dolnośląską Federacją Sportu wystartuje już w drugiej połowie marca w Słonecznym Parku Wodnym.

 

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Tym razem naszą pływalnię wskazały szkoły nie tylko z gminy Ząbkowice Śląskie, ale także ze takich miejscowości jak Złoty Stok, Ziębice, Ciepłowody, Niemcza czy Lubnów!! Dziękujemy za zaufanie.
Główne cele programu:
♥️upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
♥️nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
♥️profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
♥️zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
♥️efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
♥️wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
♥️edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.powrót