Aktualności

KURS NA RATOWNIKA WODNEGO W SŁONECZNYM PARKU WODNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH - START 26 CZERWCA 2023

2023-06-07 11:07:20

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w kursie na ratownika wodnego, który uprawnia do pracy w zawodzie, zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych” z dnia. 18 sierpnia 2011 r. (DU nr 208, poz. 1240). Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym skutkować będzie nie tylko zdobyciem stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także możliwością zatrudnienia w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich.
Nasze poprzednie kursy cieszyły się sporym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy chętnie do nas wrócili.

 

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportu, a przede wszystkim pływania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ilości 63 godzin rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Kurs zakończy się egzaminem państwowym nadającym uprawnienia ratownika wodnego.


Warto jednak wiedzieć, że aby uzyskać zatrudnienie na stanowisku ratownika obligatoryjnie należy zdać egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym np.:
- uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych, zarówno zawodowe, jak i do uprawiania turystyki wodnej,
- do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki, a w szczególności lekarza systemu i pielęgniarki systemu,
- do wykonywania zawodu nurka (zawodowych, sportowych, rekreacyjnych i badawczych),
- operatora urządzeń radiowych,
- trenerskie i instruktorskie w sporcie (z pływania),
- do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

 

Oczywiście w trakcie trwania kursu będzie również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, takich jak kwalifikowana pierwsza pomoc, patent Sternik Motorowodny oraz Instruktor Pływania.

 

Spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na 26 czerwca. Koszt kursu wynosi 1100 zł.

Szczegółowe informacje uzyskacie pod numerem telefonu 510 099 580.
Rozpocznij przygodę z ratownictwem wodnym w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji i dołącz do naszej kadry. Serdecznie zapraszamy!

powrót