Aktualności

Powiat Ząbkowicki przekazał Ząbkowickiemu Centrum Sportu i Rekreacji defibrylator

2020-10-06 14:32:00

W dniu 5 października 2020 w Słonecznym Parku Wodnym Starosta Ząbkowicki Roman Fester wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Ząbkowickiego Dariuszem Marcinków złożyli na ręce Prezesa ZCSiR Daniela Ciepierskiego sprzęt medyczny w postaci defibrylatora Philips HeartStart.

 

W tym uroczystym wydarzeniu brał udział Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za tak wspaniały gest. Wierzymy, że dzięki niemu bezpieczeństwo w Słoneczny Parku Wodnym wzrośnie jeszcze bardziej, a także życzymy sobie, aby sprzęt ten nigdy nie został użytypowrót