Aktualności

REKRUTACJA NA STANOWISKO: RATOWNIK WODNY W SŁONECZNYM PARKU WODNYM

2023-01-26 11:15:13

Zarząd Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko ratownika wodnego.

 

Wymagania niezbędne:

• posiadanie wiedzy, umiejętności i uprawnień ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747)
• aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
• potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
• posiadanie dodatkowych kwalifikacji, np. instruktora nauki pływania.

 

Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• dyspozycyjność (praca zmianowa oraz weekendy i dni wolne od pracy),
• sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny oraz CV własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
- dokumenty potwierdzające ukończenie KPP, kurs na ratownika wodnego oraz aktualna legitymacja

 

Oferujemy:
• stabilną pracę w ambitnym zespole pracowników,
• motywacyjny system wynagrodzeń,
• elastyczny czas pracy,
• premie uzależnione od efektów pracy i zaangażowania.

 

Formy zatrudnienia:
• umowa o pracę od 3600zł brutto
• umowa zlecenie 26zł brutto /h

 

Termin i miejsce składania dokumentów wymaganych przy rekrutacji:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Słonecznego Parku Wodnego (Kusocińskiego 16, pon-pt 8:00-16:00) lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: basen@centrumsportu.com.pl w temacie wiadomości wpisując „Rekrutacja na stanowisko ratownik wodny – Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.” w terminie do 9 lutego 2023 do godz. 15:00.

 

 

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tyko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. , ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. informuje, że powyższe dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

powrót